Η Διαχείριση Αποθηκών έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διαχειρίζεται πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους με τελείως ανόμοια και διαφορετικά είδη αποθήκης και απευθύνεται σε μεγάλους οργανισμούς που θέλουν να παρακολουθούν το σύνολο των αποθεμάτων με ενιαίο τρόπο. Με απλή παραμετροποίηση και σε ελάχιστο χρόνο με τη σχετική κωδικοποίηση των ειδών, υπάρχει η δυνατότητα: δημιουργίας δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής ειδών αποθήκης καθώς και δελτίων ενδοδιακίνησης, χρέωσης ή δανεισμού υλικών, έκδοσης παραστατικών κατεστραμμένων υλικών, προβολής ιστορικών κινήσεων για το κάθε είδος και για κάθε αποθηκευτικό χώρο ξεχωριστά, αποτίμησης αποθήκης με επιλογή μεθόδου μέσης τιμής, LIFO ή FIFO, εκτύπωσης καταστάσεων και ετικετών barcode ανά είδος, εύκολης και γρήγορης αναζήτησης με οποιαδήποτε επιλογή.