Η εφαρμογή διαχείρισης Αθλητικών Οργανισμών αναφέρεται στους τομείς δραστηριοποίησης: Αθλητισμός και Πολιτισμός. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαχείριση μαθημάτων Μπάσκετ, Ρυθμικής, Κολυμβητήριου, Ζωγραφικής, Αγιογραφία, κ.λπ. Υπάρχει δυνατότητα αποτύπωσης τμημάτων σε συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και τόπος εκτέλεσης προγράμματος, με ανάθεση των ανάλογων εκπαιδευτών, σύνδεση του δημότη με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης καθορίζοντας τα στοιχεία που χρειάζονται ανά δραστηριότητα (πιστοποιητικά υγείας, ημερομηνία έναρξης), πρόβλεψη μηνιαίου κόστους, καθορισμός ειδικών τιμοκαταλόγων ανά πρόγραμμα, όπως Οικογενειακές, Δωρεάν και Πολύμηνες Συνδρομές και αναλυτική παρακολούθηση συνδρομών.