Η εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση στα ετήσια τέλη ελλιμενισμού ή στο ημερήσιο τέλος ελλιμενισμού (διέλευση), χρησιμοποιώντας τον παρακάτω μηχανισμό καταγραφής: Μητρώο σκαφών και οφειλετών, κρατήσεις θέσεων, μόνιμος ή προσωρινός ελλιμενισμός, πλαγιοδέτηση, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνία, αποθήκευση εφοδίων, παραλαβή αποβλήτων κ.λ.π.