Η εφαρμογή διαχείρισης κοιμητηρίων οργανώνει και διαχειρίζεται τη δραστηριότητα του Φορέα που έχει σχέση με το δίκτυο των κοιμητηρίων στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή είναι πλήρως εναρμονισμένη με την οικονομική διαχείριση, καθώς σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες τόσο της οργάνωσης των ροών εργασίας που συμβαίνουν σε υπηρεσίες του Φορέα όπως τα κοιμητήρια όσο και της παρακολούθησης των οικονομικών διεργασιών που συμβαίνουν εκεί.

Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η εύκολη και λειτουργική καταχώρηση θανόντων με στοιχεία παραμετροποιήσιμα, για την κάλυψη αναγκών διαφορετικών δημοτικών ενοτήτων. Η χωροταξική αποτύπωση και οργάνωση του κοιμητηρίου δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πλήρη άποψη για τους χώρους και τα επίπεδα οργάνωσής τους. Επιπλέον, η μηχανή παραγωγής στατιστικών προσδίδει στη διαχείριση των κοιμητηρίου μια ακόμα δυνατότητα για την άμεση συνδρομή στην έγκυρη πληροφόρηση του Φορέα.