Η εφαρμογή υποστηρίζει τη διαχείριση των Δημοτικών Λαχανόκηπων και παρέχει τη δυνατότητα για την καταγραφή των ωφελούμενων που έχουν λάβει εκτάσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, των εκτάσεων, των εργαλείων, και των υλικών που δίνονται σε αυτούς. Επίσης, καταγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα, τις παραγόμενες ποσότητες και την τυχόν προσφορά για διάθεση των προϊόντων.