Η εφαρμογή Διαχείριση Λαϊκών Αγορών διευκολύνει στην παρακολούθηση, μεταβολή και οργάνωση των διεργασιών που αφορούν τις ανάγκες του Φορέα για τη συντήρηση του θεσμού των Λαϊκών Αγορών. Αρχειοθετεί κατηγορίες πωλητών, άδειες, μεταβιβάσεις, θέσεις πάγκων στις Λαϊκές Αγορές.

Η εφαρμογή εκτελεί αυτόματο υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους και του τυχόν οφειλόμενου προστίμου από τα υπόλοιπα στοιχεία της άδειας και έκδοση Βεβαιωτικού Σημειώματος/ Χρηματικού Καταλόγου.