Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους κοινωνικούς λειτουργούς των ΚΑΠΗ τη διαχείριση του Μητρώου Μελών, την είσπραξη χρημάτων συνδρομών, τη διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων, την καταχώρηση του ιατρικού και κοινωνικού Ιστορικού των μελών της κοινότητας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσωποποιημένης εκτύπωσης Κάρτας Μέλους, έκδοση απόδειξης και διάφορες άλλες εκτυπώσεις, οι οποίες πλαισιώνουν τις ανάγκες της διαχείρισης ΚΑΠΗ.