Με την εφαρμογή αυτή μπορούμε να διαχειριστούμε τα ακίνητα που μισθώνει ο Φορέας για ιδία χρήση. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ιδιοκτητών και των πληρωμών που έχουν γίνει, μέσω των παραστατικών που έχουν εκδοθεί στην οικονομική διαχείριση.