Η εφαρμογή διαχείρισης Δημοτικού Ωδείου προσφέρει στους υπεύθυνους τη δυνατότητα της διαχείρισης των μαθητών του Ωδείου, την παρακολούθηση του μητρώου μαθητών, του προγράμματος μαθημάτων, των καθηγητών και των τμημάτων τους των εξετάσεων. Επίσης παρέχει την αυτοματοποιημένη αποστολή καταστάσεων μαθητών στο αρμόδιο Υπουργείο, τη δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων αποδείξεων πληρωμής και την παρακολούθηση οικονομικών υπολοίπων. Επιπλέον παρέχονται εκτυπώσεις κλεισίματος ταμείου και διάφορες άλλες εκτυπώσεις, οι οποίες πλαισιώνουν τις ανάγκες της διαχείρισης του Ωδείου.