Η εφαρμογή διαχειρίζεται στοιχεία των κλήσεων, όπως αριθμός κλήσης, ημερομηνία και ώρα παράβασης, αριθμό κυκλοφορίας, στοιχεία αυτοκινήτου (μάρκα, χρώμα, είδος). Μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες κλήσεων (Δημοτική Αστυνομία, Τροχαία, Λιμενικό) με διαφορετικές προεπιλεγμένες τιμές ανά κατηγορία.

Για την ταυτοποίηση των κατόχων των οχημάτων απλήρωτων κλήσεων και την αποστολή των αριθμών κυκλοφορίας τους στο ΚΕΠΥΟ ή στο Υπουργείο Μεταφορών πραγματοποιείται αυτόματη εξαγωγή και η αποθήκευση σε μαγνητικό μέσο. Στη συνέχεια παρέχεται διασύνδεση με το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα με σκοπό την αυτόματη δημιουργία βεβαιωτικού σημειώματος και χρηματικού καταλόγου, όπως και την παρακολούθηση κινήσεων οφειλέτη (χρεώσεις, διαγραφές, εισπράξεις).

Η εφαρμογή παρέχει και compact έκδοση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσκευές mobile για την καταχώρηση κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και ΚΟΚ. Οι κλήσεις αυτές μεταφέρονται με αυτοματοποιημένο τρόπο στη κεντρική βάση δεδομένων.