Η εφαρμογή Διαχείρισης Παιδικών Σταθμών είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των Αιτήσεων των Δημοτών για τους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων. Για την αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαραίτητοι έλεγχοι από την εφαρμογή. Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης. Η ένταξη των παιδιών στα τμήματα, η παρακολούθηση της δραστηριότητας τους, οι οικονομικές κινήσεις αυτών είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Το λογισμικό αποσκοπεί στο να μειώσει τον χρόνο ο οποίος απαιτείται στην:

  • Καταχώρηση και αξιολόγηση των αιτήσεων.
  • Μοριοδότηση χωρίς λάθη και ελλείψεις δικαιολογητικών.
  • Παρακολούθηση και πληρωμή των χρεώσεων των πολιτών
  • Αυτόματη ανάλωση των υλικών των μερίδων του φαγητού
  • Ενημέρωση των πολιτών

Σε συνδυασμό με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. η πλατφόρμα παρέχει αυτόματη δημιουργία χρηματικών καταλόγων στην Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού αλλά και δημιουργία Οίκοθεν και Αποδείξεων για μεμονωμένες εισπράξεις.

charaktiristikaofeli