Η εφαρμογή διαχείρισης Δημοτικής Σχολής Χορού προσφέρει στους υπεύθυνους τη δυνατότητα της διαχείρισης των μαθητών της Σχολής, την παρακολούθηση μητρώου μαθητών, προγράμματος μαθημάτων, των καθηγητών και των τμημάτων τους, καθώς και του απουσιολογίου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων αποδείξεων πληρωμής, παρακολούθησης οικονομικών υπολοίπων. Παρέχονται εκτυπώσεις Κλεισίματος Ταμείου και διάφορες άλλες εκτυπώσεις, οι οποίες πλαισιώνουν τις ανάγκες της διαχείρισης της Σχολής.