Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε, για να καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης και είσπραξης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δημοτικών Τελών και Φόρων. Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής του αρχείου Ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, καθώς και της καρτέλα με τα στοιχεία της ΔΕΗ βάσει του αρχείου της.

Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα την Αντικειμενική αξία και το πληρωτέο ποσό ΤΑΠ, Δ.Τ., και Δ.Φ. ανά συνιδιοκτήτη για ένα ακίνητο ή μαζικά για όλα τα ακίνητα που υπόκεινται, με βάση όλες τις απαραίτητες παραμέτρους (Τιμές Ζώνης, Εμβαδόν Ακινήτου, Συντελεστής ΤΑΠ, Συντελεστής Παλαιότητας κλπ.). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών χρεώσεων.

Λειτουργεί διασύνδεση με το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα με σκοπό την αυτόματη δημιουργία του βεβαιωτικού σημειώματος και του χρηματικού καταλόγου, παρακολούθηση κινήσεων οφειλέτη (χρεώσεις, διαγραφές, εισπράξεις).

Η δισκέτα της ΔΕΗ δημιουργείται αυτόματα (για την αποστολή στοιχείων) για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που αφορούν μεταβολές με χρέωση αναδρομικών για όποιο χρονικό διάστημα ζητηθεί. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής στοιχείων στη βάση δεδομένων από αρχεία βάσει της δομής του αρχείου που αποστέλλει η ΔΕΗ.