Η «Διαχείριση Έργων» καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών που πιστοποιούν τη διαχειριστική επάρκεια του φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο για όλους τους φορείς που θέλουν να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των δημοσίων έργων τους. Οι βασικές υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται, είναι η Τεχνική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Προγραμματισμού.

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής : προσφέρει εύκολη και γρήγορη καταχώρηση στο χρήστη, παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα των έργων και άμεση πρόσβαση σε όλα τα στάδια εξέλιξης, προσφέρει σύνθετη αναζήτηση με κριτήρια όλα τα πεδία του έργου, χρησιμοποιεί ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων, διαθέτει υποσύστημα προτεραιοτήτων/υπενθυμίσεων, υπό τη μορφή λίστας και ημερολόγιο εργασιών, δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την Οικονομική Διαχείριση για την άντληση οικονομικών στοιχείων, όπως η πορεία των παραστατικών του έργου, οι εισπράξεις των επιλεγμένων χρηματοδοτήσεων κ.α., διαθέτει διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών ανά έργο, παρέχει παραμετροποιήσιμες συγκεντρωτικές εκτυπώσεις για τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και τέλος η εφαρμογή προσφέρει εργαλείο για τον καθορισμό των φάσεων και σταδίων του κύκλου ζωής ενός έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Τα διαθέσιμα στάδια/φάσεις που προτείνονται για τον έλεγχο της πορείας ενός έργου ενδεικτικά είναι: Τεχνικό Πρόγραμμα, Στοιχεία Έργου, Σχεδιασμός, Δημοπρασία, Σύμβαση, Παρακολούθηση, Ομαδοποίηση έργων και Διαχείριση εγγράφων σε όλα τα παραπάνω στάδια του έργου.