Η εφαρμογή υπολογίζει το τέλος ανάλογα με τη δημοτική ζώνη και την κατηγορία τέλους στην οποία ανήκει κάθε διαφήμιση και σύμφωνα με το συντελεστή και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή διενέργειας της διαφήμισης.