Η νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ραντεβού προσφέρει στον Οργανισμό μια λύση για την εξυπηρέτηση των Δημοτών ατομικά και με προκαθορισμένο ραντεβού σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν επιβληθεί λόγω Covid-19.

Η καινοτομία αυτή εξυπηρετεί άμεσα την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς από τις 07 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ το Οριζόντιο Καθεστώς Αναστολής Δραστηριοτήτων (Lockdown) και για τη μετάβαση των πολιτών σε δημόσια υπηρεσία, μετά από τον καθορισμό ραντεβού πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και απαιτείται η επίδειξη της ως άνω ενημέρωσης. Εκτός της μεγάλης της αξίας στην περίοδο του κορωνοϊού εκτιμάται ότι θα χρησιμεύσει και στη συνέχεια και θα αποτελέσει ένα σύμμαχο του Οργανισμού στη πορεία του προς την πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υποστηρίζεται η δυνατότητα αποστολών ενημερώσεων και υπενθυμίσεων με email ή/και με SMS.

Η εφαρμογή εχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε .net core, Angular με αποτέλεσμα να είναι platform independent και database agnostic.