Η εφαρμογή διαχειρίζεται βοσκότοπους και αιτήσεις κτηνοτρόφων για την καταχώρηση των μικρών και μεγάλων ζώων. Σύμφωνα με την κλιμακωτή τιμολόγηση υπολογίζεται αυτόματα το τέλος. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας Βεβαιωτικού Σημειώματος ή Χρηματικού Καταλόγου.