Το σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Υποστήριξης Πελατών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης τόσο των αιτημάτων των πελατών ενός Οργανισμού όσο και ένα σύστημα παρακολούθησης της ενασχόλησης του προσωπικού ανά πελάτη, των επισκέψεων στους πελάτες, των λύσεων που έχουν εφαρμοστεί και της επικοινωνίας σχετικά με το κάθε αίτημα.

Η πλατφόρμα είναι διαδικτυακή και μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω web browser χωρίς να χρειάζεται επιτόπια εγκατάσταση στον υπολογιστή του.

Υποστηρίζονται ομάδες εργασίας / υπαλλήλων και δικαιώματα χρηστών.

Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η καταγραφή και επίλυση πιθανών προβλημάτων. Τα αιτήματα δρομολογούνται στο αντίστοιχο τμήμα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για άμεση αντιμετώπιση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να καταχωρηθούν ιδέες για νέες λειτουργείες και υπηρεσίες. Καθώς η επικοινωνία γίνεται μέσα από την εφαρμογή ο πελάτης μπορεί να γνωρίζει κάθε στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται το αίτημά του. Οι αλλαγές κατάστασης συνοδεύονται από επικοινωνία μέσω email.

Παρέχεται πλήθος στατιστικών και παραμετροποιήσεων. Οι προϊστάμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία ανά εργαζόμενο, ανά τμήμα και ανά πελάτη.

Η εφαρμογή είναι τυποποιημένο προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Το προϊόν είναι ενταγμένο στη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και δύναται να αγοραστεί με Voucher Επιδότησης έως 90%.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.