Η Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας μεταξύ της Πλατφόρμας Δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακίνητων προς τους ΟΤΑ και της Εφαρμογής Διαχείρισης ΤΑΠ, ΔΦ, ΔΤ παρέχει διαχείριση στις Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά στην πλατφόρμα. Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από την πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr, όπως εκτύπωση, ολοκλήρωση, απόρριψη της δήλωσης και αποστολή απάντησης μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή του ΤΑΠ, έχοντας απευθείας πρόσβαση στην καρτέλα του ακινήτου του ΤΑΠ σύμφωνα με τον αριθμό παροχής. Για τις Δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων υπάρχει διαδικασία αυτοματοποιημένης δημιουργίας καρτέλας και ακινήτων ή ακινήτων σε υπάρχουσα καρτέλα στην εφαρμογή του ΤΑΠ που συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί την πλατφόρμα όπως τ.μ., είδος ακινήτου και τα στοιχεία ιδιοκτήτη. Η κυριότερη όμως λειτουργία της διασύνδεσης είναι η μαζική επεξεργασία Δηλώσεων Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων που περιέχουν μόνο ένα ακίνητο.

Έπειτα από τη μαζική λειτουργία πραγματοποιείται:

  • μαζικός υπολογισμός για τη διαφορά τελών από τις 01/01/2020 μέχρι την ημ/νία της δήλωσης ή μέχρι την ημ/νία που επιλέξει ο χρήστης
  • μαζική χρέωση για την υπολογισμένη διαφορά
  • δημιουργία αρχείου μεταβολών το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα της ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αλλαγές της Δήλωσης
  • μαζική αλλαγή κατάστασης των Δηλώσεων σε «Ολοκληρώθηκε», έτσι ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για την εξέλιξη της δήλωσής τους.