Για την διευκόλυνση της διοίκησης και την άμεση ανασκόπηση της πορείας του οργανισμού καθώς και την ορθότερη λήψη αποφάσεων προτείνεται εφαρμογή επιχειρηματικής ευφυΐας που κουμπώνει σε αποθήκη δεδομένων.

Η εφαρμογή αναλύει δύο βασικά χαρακτηριστικά τις Μεταβλητές και τους Δείκτες. Κάθε εφαρμογή που ανήκει στο ΟΠΣ του δήμου ορίζει ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες ενημερώνονται καθημερινά και ομαδοποιούνται ανά διαστήματα (ημέρα, μήνας ή έτος). Η στήλη «Συνολική Τιμή» υπολογίζει την τιμή της μεταβλητής για όλο το διάστημα που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ενώ η τελευταία στήλη αναφέρεται πάντα στην τρέχουσα χρήση.

Οι Δείκτες είναι μια σύνθεση από μεταβλητές, υπολογίζονται σύμφωνα με κάποιον τύπο και αναφέρονται σε κάποιο χρονικό διάστημα. Για κάθε Δείκτη ορίζονται κατά τη δημιουργία του διάφορα φίλτρα, έτσι ώστε κατά την εκτέλεση να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού των δεδομένων σύμφωνα με το επιλεγμένο φίλτρο. Κάποια από τα πιο συνηθισμένα φίλτρα είναι η Δημοτική Ενότητα και ο Υπάλληλος.

Τα αποτελέσματα μιας μεταβλητής/ενός δείκτη εμφανίζονται σε πινακοποιημένη μορφή, αλλά και σε διάγραμμα. Σύμφωνα με το διάστημα που είναι ορισμένο υπολογίζεται η μεταβλητή/δείκτης.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση μιας μεταβλητής σε μορφή Line Chart, από την οποία προκύπτει ότι το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών σημειώνεται αύξηση της μεταβλητής/δείκτη, έτσι είναι εύκολο να προβλεφθεί με μικρές αποκλίσεις η πορεία της για το ερχόμενο καλοκαίρι.