Η Γενική Λογιστική καλύπτει τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας προς τα έξω, τις σχέσεις της με τρίτους, επομένως σε αυτή καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα λογιστικά γεγονότα, τα οποία προέρχονται από το διαχειριστικό και συναλλακτικό κύκλωμα της. Με χαρακτηριστικές ευκολίες χρήσης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον δίνοντας στο χρήστη την ευκαιρία εμβάθυνσης της λογιστικής.

Η Αναλυτική διαφοροποιείται ως προς το σκοπό και την αποστολή. Καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας παρουσιάζει στη Διοίκηση την ουσιαστική εξέλιξη των δαπανών, αποτελεί το «κρυφό» εργαλείο στη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας ανάλογα κέντρα κόστους και σενάρια μερισμού, εκμεταλλευόμενη τη Δημόσια και τη Γενική Λογιστική.