Η εφαρμογή Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης Οχημάτων διαθέτει πλήρη καρτέλα διαχείρισης του οχήματος με πληροφορίες κατασκευής, απόκτησης και υπενθυμίσεις για υποχρεώσεις και εργασίες συντήρησης. Παρακολουθεί τη διαχείριση των ανταλλακτικών, εργασιών και καυσίμων χρησιμοποιώντας την αποθήκη του κεντρικού συστήματος, διαχειρίζεται τα παραστατικά της δαπάνης, συνδέεται με το μητρώο παγίων και μπορεί να αποτελέσει κέντρο κόστους για την αναλυτική λογιστική.

Επίσης προσφέρει την εξαγωγή και παρακολούθηση των προβλεπόμενων και απαραίτητων δελτίων κίνησης των οχημάτων και μηνιαίων καταστάσεων με χιλιόμετρα και καταναλώσεις καυσίμων των οχημάτων, σύμφωνα με το προεπιλεγμένο πλαφόν. Στις ενδεικτικές λειτουργίες μπορούμε να αναφέρουμε τις Υπενθυμίσεις Εκκρεμοτήτων Οχημάτων, την Αποθήκευση και Εισαγωγή Αγαπημένων Διαδρομών, Αυτόματου Υπολογισμού Δικαιούμενων / Υπέρβασης Καυσίμων, της Αποθήκευσης Προτεινόμενων Ανταλλακτικών κλπ.