Η διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Προμηθειών διαχειρίζεται αιτήματα, παραγγελίες ειδών, παραλαβές ειδών και πληρωμές προμηθευτών. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο π.χ. για δημοτικές ενότητες, απομακρυσμένες διευθύνσεις, σχολικές επιτροπές κ.α. παρέχοντας έγκαιρη και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση προσφέροντας αναλυτική εικόνα των αναγκών σε δαπάνες.