Το προσφερόμενο σύστημα, δομημένο σε διάφορα υποσυστήματα, εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης, είναι σε θέση να παράγει περιεχόμενο τόσο για την ενημέρωση όσο και για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η υπάρχουσα δομή της Διαδικτυακής πύλης του Φορέα, μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε το περιεχόμενό της να είναι αντικείμενο διαρκούς και δυναμικής εξέλιξης και εμπλουτισμού από τα υποσυστήματα της Σουίτας. Συγκεκριμένα, η σύγχρονη τεχνολογία των Web Services, που διαθέτει η αρχιτεκτονική του συστήματος, δίνει τη δυνατότητα της σύνδεσης των ειδικά διαμορφωμένων σελίδων του portal. Πίσω από αυτές, ειδικά κατασκευασμένες διεργασίες αποτελούν τη μηχανή εξαγωγής, διαμόρφωσης και παρουσίασης του δυναμικού περιεχομένου όπως αυτό θα καθοριστεί από το Φορέα.