Με την εφαρμογή μπορούμε να διαχειριστούμε τα ακίνητα που είναι προς ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Η εφαρμογή παρέχει διασύνδεση με το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα με σκοπό την αυτόματη δημιουργία βεβαιωτικού σημειώματος/ χρηματικού καταλόγου με δόσεις, αλλά και η έκδοση ΧΕΠ σε περίπτωση αποζημίωσης.