Η εφαρμογή υποστηρίζει όλο το κύκλωμα διαχείρισης των δημοτικών υπηρεσιών και των εταιρειών ύδρευσης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει την: Τήρηση αρχείου παροχών και διαχείρισή του (διεύθυνση παροχής, κωδικός παροχής, αριθμός υδρομέτρου, στοιχεία του ιδιοκτήτη κλπ.), Τήρηση αρχείου λογαριασμών και διαχείρισή του (περίοδος λογαριασμού, σύνολο οφειλής, ένδειξη κατάστασης λογαριασμού κλπ.), Τήρηση αρχείου κατηγοριών λογαριασμών και διαχείρισή του (Κωδικός και ονομασία κατηγορίας, Πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης, ποσοστό αποχέτευσης, ποσό επανασύνδεσης κλπ), Τήρηση αρχείου διαδρομών (Κωδικός διαδρομής, Ονομασία, Περίοδος/ Έτος), Έκδοση λογαριασμών ανά περίοδο και διαδρομή, Δυνατότητα υπολογισμού λογαριασμών μεμονωμένα ή ομαδικά, Δυνατότητα χρέωσης ποσών (στρογγυλοποίηση ποσού, έκδοση λογαριασμού), Σύνταξη χρηματικού καταλόγου (ποσά οφειλών των υπόχρεων, ενημέρωση του Χρηματικού Καταλόγου), Αυτόματη δημιουργία χρηματικού καταλόγου και μεταφορά στο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα (ποσά οφειλών, ενημέρωση του χρηματικού καταλόγου για οφειλές στην Ταμιακή Υπηρεσία), Διαχείριση ΦΠΑ, Αυτοματοποιημένη εξόφληση μέσω ΕΛΤΑ.

Η εφαρμογή της Ύδρευσης διατίθεται και σε μορφή compact για mobile συσκευές. Ο υδρονομέας έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί εύκολα τις μετρήσεις των υδρομέτρων στη φορητή συσκευή. Τα υδρόμετρα στην κεντρική βάση ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με τις μετρήσεις.