Για την ενδυνάμωση της ομάδας μας ψάχνουμε ένα Software Developer. Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εφαρμογών περιβάλλοντος Web (Web Applications) σε τεχνολογίες .net (.net core).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Καλή γνώση τεχνολογιών: .net, Databases
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Καλή γνώση τεχνολογιών Web Development

Προσφέρουμε:

  • Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας: Η χημεία της ομάδας μας αποτελεί βασικό συστατικό του επιτυχημένου μας έργου. Οι παροχές στο προσωπικό μας αποτελούν κύριο μέλημα μας (play room, ασφάλεια υγείας, διοργάνωση ταξιδιών κ.α.).
  • Σύγχρονες τεχνολογίες και συνεχής εκπαίδευση: Παρέχουμε λύσεις με καινοτόμες τεχνολογίες σε πολλαπλά επίπεδα (Ιστός, Κινητό, κλπ.).
  • Ελκυστικό αντικείμενο εργασίας: Αντιμετώπιση ελκυστικών προβλημάτων. Αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού χρηστών. Άμεση χρήση των νέων τεχνολογιών και των γνώσεων που λαμβάνουμε.
  • Μακροχρόνια εργασία: Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας με στόχο τη μακροπρόθεσμη συνεργασία. Κάθε μέλος της ομάδας μας θεωρείται σημαντικό μέλος της εταιρείας μας.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο career@egritosgroup.gr