Η εταιρεία στελεχώνεται από νέους και εξειδικευμένους επιστήμονες, με εμπειρία και καθημερινή ανησυχία για νέες λύσεις και τεχνολογίες. Aποκτήσαμε εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευμένους, με εμπειρία για την υποστήριξη ειδικευμένων έργων. Πιστεύουμε και στηριζόμαστε στους ανθρώπους που απαρτίζουν το δυναμικό μας, μοιραζόμαστε μαζί τους το όραμα της επιτυχίας και επενδύουμε σημαντικά πάνω τους, παρέχοντας κάθε δυνατό μέσο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και τη δυναμική της κατάρτισής τους.

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  /  Θ Ε Σ Ε Ι Σ   Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Κολοβός Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Σαριδάκης Αντώνης Αντιπρόεδρος
 • Χονδρολέος Γεώργιος Μέλος ΔΣ
 • Μανώλη Ζωή Μέλος ΔΣ

Διοικητική Υποστήριξη

 • Δόλγυρας Γεώργιος Οικονομολόγος – Λογιστής

Διοίκηση

 • Μαρία Μάρκου  Γενική Διευθύντρια

Τμήμα Οργάνωσης, Προώθησης και Υποστήριξης Λογισμικού

 • Βάκκας Παναγιώτης Administrative Assistant
 • Κολοβού Βέρα Business Development Manager / Quality Assurance Manager
 • Ξυδέα Ευαγγελία Administrative Assistant / Support Specialist

Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού

 • Καλόγνωμος Μιχάλης Software engineer
 • Κοκκούρι Αντώνης Software engineer
 • Κολοβός Χρυσόστομος Software engineer
 • Κουλούρης Αλέξανδρος Software engineer
 • Μπασάρης Κώστας Software engineer
 • Ναούμ Σπύρος Software engineer
 • Παπαδάκης Μιχάλης Information Systems Security Manager / Software engineer
 • Παυλής Σταμάτης Software engineer
 • Πολίτης Παναγιώτης Software engineer
 • Σοφιός Νίκος Software engineer
 • Σταμοπούλου Ρία Software engineer