Η εταιρεία στελεχώνεται από νέους και εξειδικευμένους επιστήμονες, με εμπειρία και καθημερινή ανησυχία για νέες λύσεις και τεχνολογίες. Aποκτήσαμε εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευμένους, με εμπειρία για την υποστήριξη ειδικευμένων έργων. Πιστεύουμε και στηριζόμαστε στους ανθρώπους που απαρτίζουν το δυναμικό μας, μοιραζόμαστε μαζί τους το όραμα της επιτυχίας και επενδύουμε σημαντικά πάνω τους, παρέχοντας κάθε δυνατό μέσο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και τη δυναμική της κατάρτισής τους.

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  /  Θ Ε Σ Ε Ι Σ   Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Κολοβός Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Σαριδάκης Αντώνης Αντιπρόεδρος
 • Χονδρολέος Γεώργιος Μέλος ΔΣ
 • Μανώλη Ζωή Μέλος ΔΣ

Διοικητική Υποστήριξη

 • Λιάπης Σταύρος Οικονομολόγος – Σύμβουλος
 • Δόλγυρας Γεώργιος Οικονομολόγος – Λογιστής

Διοίκηση

 • Μαρία Μάρκου  Γενική Διευθύντρια

Τμήμα Οργάνωσης, Προώθησης και Υποστήριξης Λογισμικού

 • Ευαγγελία Ξυδέα Administrative Assistant / Support Specialist    
 • Παυλής Σταμάτης Administrative Assistant

Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού

 • Κολοβού Βέρα Business Development Manager / Quality Assurance Manager
 • Μαχαιράς Γιάννης IT Manager
 • Μπάλλα Αναστασία IT Infrastructure Manager / Software engineer
 • Παπαδάκης Μιχάλης Information Systems Security Manager / Software engineer
 • Κοκκούρι Αντώνης Software engineer
 • Κολοβός Χρυσόστομος Software engineer
 • Ράγιας Κωνσταντίνος Software engineer
 • Σοφιός Νίκος Software engineer
 • Σπηλιόπουλος Γιάννης Software engineer
 • Σταμοπούλου Ρία Software engineer
 • Τσεκούρας Νίκος Software engineer