Η εταιρεία στελεχώνεται από νέους και εξειδικευμένους επιστήμονες, με εμπειρία και καθημερινή ανησυχία για νέες λύσεις και τεχνολογίες. Aποκτήσαμε εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευμένους, με εμπειρία για την υποστήριξη ειδικευμένων έργων. Πιστεύουμε και στηριζόμαστε στους ανθρώπους που απαρτίζουν το δυναμικό μας, μοιραζόμαστε μαζί τους το όραμα της επιτυχίας και επενδύουμε σημαντικά πάνω τους, παρέχοντας κάθε δυνατό μέσο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και τη δυναμική της κατάρτισής τους.

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  /  Θ Ε Σ Ε Ι Σ   Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Κολοβός Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 • Σαριδάκης Αντώνης Αντιπρόεδρος
 • Χονδρολέος Γεώργιος Μέλος ΔΣ
 • Μανώλη Ζωή Μέλος ΔΣ

Διοικητική Υποστήριξη

 • Δόλγυρας Γεώργιος Οικονομολόγος – Λογιστής

Διοίκηση

 • Μάρκου Μαρία Γενική Διευθύντρια

Τμήμα Οργάνωσης, Προώθησης και Υποστήριξης Λογισμικού

 • Κολοβού Βέρα Business Development Manager / Quality Assurance Manager /DPO
 • Ξυδέα Ευαγγελία Administrative Assistant / Support Specialist
 • Πετροπούλου Αργυρώ Administrative Assistant
 • Αδαμαντίδου Δήμητρα Support Specialist
 • Βάκκας Παναγιώτης Support Specialist
 • Βλάσσης Λευτέρης Support Specialist
 • Δούκας Γεώργιος Support Specialist
 • Δημητρακόπουλος Νεκτάριος Support Specialist

Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού

 • Βλάσσης Λευτέρης Software engineer
 • Δόλγυρας Θανάσης Software engineer
 • Κατωπόδης Παναγιώτης Software engineer
 • Κοκούρι Αντώνης Software engineer
 • Κολοβός Χρυσόστομος Software engineer
 • Λιάτσος Αλέξανδρος Software engineer
 • Μαγιάτη Μαργαρίτα Software engineer
 • Παπαδάκης Μιχάλης Software engineer
 • Παυλής Σταμάτης Software engineer
 • Πολίτης Παναγιώτης Software engineer
 • Σοφιός Νίκος Software engineer
 • Σταμοπούλου Ρία Software engineer
 • Ψυχάρη Πέγκυ Software engineer