Ευρωπαϊκό κλιμάκιο με επικεφαλή τον Georg Fischer που βρίσκεται στην χώρα για έλεγχο και αξιολόγηση πεπραγμένων έκανε σήμερα επιτόπιο έλεγχο σε διανομή του ΤΕΒΑ στο Περιστέρι.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) απευθύνεται ακραία φτωχεια της χώρας με 500.000 ωφελούμενους. Υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Για τις διανομές του σε όλους τους Δήμους της χώρας το ΤΕΒΑ χρησιμοποιεί λογισμικό αποθήκης και διαχείρισης διανομών ειδικά κατασκευασμένο από την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί σε έκδοση web και tablet.

Η σημερινή διανομή διεξάχθηκε με επιτυχία και οι ευρωπαίοι ελεγκτές είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν σήμερα από κοντά θετικά την πρόοδο του έργου.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να προσέλθει στο σημείο διανομής και πληκτρολογώντας στο tablet το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ του εμφανίζονται αυτόματα τα είδη και το πλήθος τα οποία δικαιούται. Μετά την παραλαβή τους το σύστημα ενημερώνει την κεντρική βάση δεδομένων για τα νέα αποθέματα της αποθήκης.

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή αποθήκης και διαχείρισης διανομών από την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. για το ΤΕΒΑ είναι ένα εύχρηστο σύστημα που στόχο έχει τη μείωση των χρόνων των παραγγελιών, των προγραμματισμών και εκτέλεσης των διανομών καθώς και την εξασφάλιση της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας της τήρησης των αποθηκών, αποθεμάτων και των στοιχείων των ωφελούμενων.