Με μεγάλη επιτυχία παρουσία άνω των 150 στελεχών Δήμων παρουσιάστηκε σήμερα με λεπτομέρεια η Κεντρική Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων, την οποία ανέπτυξε η εταιρεία μας για την Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΑΑΔΕ.

Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» παρουσιάστηκε στο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2021 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 15/11/2021 σε πέντε (5) πιλοτικούς Δήμους για τις δηλώσεις που αφορούσαν τις περιόδους Νοέμβριος 2021 και Δ’ Τρίμηνο 2021.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ και εξυπηρετεί την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων. Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τους στον αρμόδιο Δήμο, επιλέγοντας μόνο την περίοδο της δήλωση (π.χ. Νοέμβριος 2021 ή Δ’ Τρίμηνο 2021) και επεξεργάζοντας μόνο το μη υποκείμενο ποσό. Η πλατφόρμα αναλαμβάνει να υπολογίσει αυτοματοποιημένα το αναλογούν τέλος και το τυχόν πρόστιμο. Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιτυχημένη ηλεκτρονική πληρωμή της οφειλής μέσω του συστήματος e-Banking IRIS της ΔΙΑΣ. Τα εξοφλημένα ποσά πιστώνονται απευθείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε Δήμου, το οποίο αποτελεί καινοτομία της πλατφόμας. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι ΟΤΑ θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες τις εξοφλημένες δηλώσεις, ελέγχοντας μόνο αυτές που διαθέτουν μη υποκείμενο ποσό στη δήλωσή τους, οι υπόλοιπες δηλώσεις τακτοποιούνται αυτοματοποιημένα. Η αυθεντικοποίηση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω των διαπιστευτηρίων Taxisnet και των υπαλλήλων ΟΤΑ μέσω του govHUB της Κ.Ε.Δ.Ε.

Με την Αρ.Πρ. 630/ 3/3/22 επιστολή του, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, καλεί όλους τους Δήμους να ενταχθούν στη νέα πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε άμεσα από την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  Α.Ε.  η διασύνδεση της τοπικής Web Εφαρμογής κατασκευής της εταιρείας μας με την πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων ώστε να δύνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται όλες τις εξοφλημένες δηλώσεις μέσα από την τοπική εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον Δήμο. H Διασύνδεση της Web Εφαρμογής Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων με την πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων επιδείχθηκε στο τέλος της ημερίδας.

Τα στελέχη των Δήμων είχαν την ευκαιρία να θέσουν πλήθος ερωτήσεων και να λάβουν εξειδικευμένες απαντήσεις από τους έμπειρους εισηγητές μας.

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες καθώς και τις εταιρείες του δικτύου ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  Α.Ε. για την υποστήριξη στη διοργάνωση.