Καλές Πρακτικές

Γιατί η σωστή ενημέρωση, χτίζει εμπιστοσύνη!

Ευρωπαϊκό κλιμάκιο με επικεφαλή τον Georg Fischer που βρίσκεται στην χώρα για έλεγχο και αξιολόγηση πεπραγμένων έκανε σήμερα επιτόπιο έλεγχο σε διανομή του ΤΕΒΑ στο Περιστέρι. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) απευθύνεται ακραία φτωχεια της χώρας με 500.000 ωφελούμενους. Υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα […]

Περισσοτερα...

Μετά την Τρίπολη και την Λάρισα το ενδιαφέρον τους για τα θέματα που θίγονται στο κύκλο ενημερωτικών ημερίδων της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις – Σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και των Δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής δημοσίευσης» επιβεβαίωσαν οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων της […]

Περισσοτερα...

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Ιούνιο / Ιούλιο 2015 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις – Σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και […]

Περισσοτερα...

Παρά το επιβαρυμένο κλίμα λόγω της αβεβαιότητας των εξελίξεων η προσέλευση και το ενδιαφέρον των στελεχών των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της Θεσσαλίας στην ενημερωτική ημερίδα της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τις φορολογικές υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. & ΝΠΔΔ στη Λάρισα σήμερα ήταν έντονo. Η θεματολογία του προγράμματος περιλάμβανε μια ενότητα για τη […]

Περισσοτερα...

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, έχοντας ως στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, διοργανώνει τον Ιούνιο και Ιούλιο 2015 ενημερωτικές ημερίδες με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις – Σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και των Δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Φορολογικές και […]

Περισσοτερα...