Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. συμμετείχε ως αργυρή χορηγός στο συνέδριο 2nd CITY CONNECT: FORUM & EXHIBITION που συνδιοργάνωσαν το ΔΕΠΑΝ, το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη και η PALLADIAN υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Πέρα από τις θεματικές ενότητες στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και βέλτιστες πρακτικές από επιλεγμένους Δήμους της Ελλάδας, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και συζήτησαν το πώς μπορούν να σχεδιάστουν και να εφαρμόστουν επιτυχημένες αυτοδιοικητικές πολιτικές σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Τέλος, το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, εξειδίκευσης και παροχής τεχνογνωσίας καθώς και υποβολής προτάσεων και λύσεων.

Η Διευθύντρια Ανάπτυξης Λογισμικού της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. Μαρία Μάρκου παρουσίασε στα πλαίσια της  ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ την ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα «ergOTA» η οποία υλοποιήθηκε από την εταιρεία μας για το ΔΕΠΑΝ με σκοπό αυτό να προσφέρει Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Δράσεων των Ο.Τ. Α.

Το ergOTA είναι μια εξιδανικευμένη Δικτυακή Ψηφιακή Πλατφόρμα, σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους Ο.Τ.Α. να πετύχουν περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την υποστήριξη διαδικασιών πιστοποιημένων συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας στην εκπόνηση έργων, καθώς και για τη διαδικτυακή συνεργασία στελεχών που εμπλέκονται στην επίβλεψη και τη διαχείριση έργων ή επιμέρους σταδίων τους. Έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να ταξινομεί χρηματοδοτούμενες δράσεις και έργα με πλήρη αποτύπωση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους και των σταδίων ολοκλήρωσής τους. Εξασφαλίζει την ομαδοποίηση έργων με βάση τον τύπο, τη χρηματοδοτική αρχή, τις φάσεις, τον τρόπο ανάθεσής τους, και άλλα κριτήρια, και γίνεται εφικτή η άμεση επιτελική πληροφόρηση της διοίκησης ενός οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων.