Στελέχη της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. παρεβρέθηκαν σήμερα 4 Απριλίου στο 2ο ετήσιο Συνέδριο του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ, έχει θέμα «Για περισσότερη και καλύτερη Αυτοδιοίκηση». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων.

Ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) ιδρύθηκε το 1999 με τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου. Μετεξελίχθηκε σε Τομέα το 2009. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕΔΕ αποβλέπει στην έρευνα, μελέτη και διάδοση των αρχών του Μάνατζμεντ στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη Αυτοδιοίκηση; Σε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ η χώρα μας αναφέρεται ως εκείνη με την πλέον συγκεντρωτική διοίκηση. Αποτελεί κοινό τόπο, για τις ευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες, η εκπαίδευση, η υγεία, καθώς και άλλες υπηρεσίες να αποτελούν αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό έχει προκύψει πολύ πιο ευέλικτη διαχείριση και ουσιαστικότερος έλεγχος. Γιατί καλύτερη; Επειδή και σήμερα τα φαινόμενα κακοδιοίκησης δεν είναι προνόμιο της κεντρικής διοίκησης, επειδή η μεταφορά αρμοδιοτήτων προϋποθέτει τη μεταφορά πόρων και ακόμη επειδή η καθημερινότητα των πολιτών μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά από σύγχρονες υπηρεσίες που μπορούν να αναλάβουν οι αυτοδιοικητικές δομές.

Το Συνέδριο του ΤΟΜΔΔΑ, έδώσε την ευκαιρία να αναδειχθούν τα σημερινά προβλήματα, αλλά κυρίως να συζητηθούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Ομιλητές ήταν αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης καθώς και ειδικοί στα θέματα που συζητηθηκαν.

Οι εργασίες του Συνεδρίου κάλυψαν τις εξής θεματικές περιοχές:

  • Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση,
  • Σύγχρονες Υπηρεσίες προς τον Πολίτη,
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  • Θεσμικό και Διοικητικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου ο οποίος στα πλαίσια του συνεδρίου ο αναφέρθηκε στη συμβολή της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. στην υλοποίηση του παραπάνω οράματος στο δήμο Τρικκαίων.