Με πολυάριθμη προσέλευση υπάλληλων των Δήμων, Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών Επιχειρήσεων και μελών της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου ολοκληρώθηκε σήμερα 30.11.16 η ημερίδα της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου και της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου με θέμα τον Νόμο 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και την εφαρμογή του στην αίθουσα «Ροδίνι» στη πόλη της Ρόδου.

Ο κ. Παζαρλόγλου Αθανάσιος, οικονομολόγος και στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ως εισηγητής ενημέρωσε για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάλογος με τους συμμετέχοντες. Ο κ. Παζαρλόγλου, μετέφερε στα στελέχη των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων θεωρητική και πρακτική γνώση αποσαφηνίζοντας με αυτό τον τρόπο ασάφειες και ερωτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Νόμου.

Ακολούθησε συζήτηση στις διατάξεις του Νόμου και τις διαδικασίες που προβλέπει.

Αυτή ήταν η 6η δωρεάν κατά σειρά ημερίδα από την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων της Περιφέρειας για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «περί Δημοσίων Συμβάσεων».

img_0913

img_0924