Η επιτυχημένη σειρά ημερίδων για την ενημέρωση των στελεχών και υπαλλήλων των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας σχετικά με τον Νόμο 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, συνεχίζεται και αυτή τη φορά η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. διοργάνωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2016  νέα ημερίδα  σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων στο Δημοτικό Κτίριο, Αβάντων 50 στην Χαλκίδα.

Ο κ. Παζαρλόγλου Αθανάσιος, οικονομολόγος και στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ως εισηγητής ενημέρωσε για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάλογος με τους συμμετέχοντες. Ο κ. Παζαρλόγλου, μετέφερε στα στελέχη των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων θεωρητική και πρακτική γνώση αποσαφηνίζοντας με αυτό τον τρόπο ασάφειες και ερωτήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Νόμου.

20161208_121808

20161208_114001

20161208_114008