Με νέα, δυναμική και σύγχρονη εικόνα υποδέχεται από σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών τους επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου. Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν, σχετικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Πληροφορεί τον επισκέπτη για τις υπηρεσίες και τους τομείς αρμοδιότητάς του Υπουργείου και του παρέχει, ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν στον επισκέπτη πληροφορία στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή του Υπουργείου.

Το ύφος του είναι λιτό όπως είναι απαιτητό σε μια κυβερνητική ιστοσελίδα χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιαφέρουσες μοντέρνες λεπτομέρειες στο design. Το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών αναταξινομήθηκε και χωροθετήθηκε έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστος δυνατός βαθμός ευκολίας πρόσβασης στην πληροφορία που ενδιαφέρει τον εκάστοτε επισκέπτη.

Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης του Responsive Web Design. Η παρουσίαση του περιεχομένου προσαρμόζεται (σε πλάτος και σε στοιχεία περιεχομένου) ανάλογα με την συσκευή χρήσης (υπολογιστής γραφείου έναντι έξυπνου κινητού), ώστε να βελτιστοποιήσει την εμπειρία του τελικού χρήστη. Συνδέεται με τα social media του Υπουργείου και προσφέρει τη δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των γλωσσών που μπορεί να εξυπηρετήσει.

Στο πλαίσιο του έργου η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ανέπτυξε ένα διαδικτυακό τόπο, ο οποίoς υλοποιήθηκε με σύγχρονα και υψηλών τεχνικών προδιαγραφών εργαλεία διαχείρισης και πέτυχε εικαστική και λειτουργική βελτίωση στην διαδικτυακή εικόνα του Υπουργείου Εσωτερικών. Την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου πλαισίωσαν οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων της προηγούμενης ιστοσελίδας, εκπαίδευσης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης και συντήρησης υποστήριξης ώστε η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στο Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του Έργου.