Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα Ολυμπία της Αίγλης Ζαππείου διεργήθηκε με επιτυχία το πραγματικά ενδιαφέρον executive course που διοργάνωσε η διαΝΕΟσις σε συνέχεια του workshop για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης έρευνας καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη και την ομάδα του.

Το κλειστό διήμερο executive course με τίτλο Foundations for Digital Government πραγματοποιήθηκε με εισηγητή τον David Eaves, καθηγητή στο JF Kennedy Business School του Harvard University, που ήρθε στην Αθήνα ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Το βιογραφικό του είναι εντυπωσιακό και το παραθέτουμε όπως ακριβώς φαίνεται στη σελίδα του Harvard Kennedy School: https://www.hks.harvard.edu/faculty/david-eaves

Κατα τη διάρκεια του διημέρου διερευνήθηκαν τα βασικά ζητήματα και θέματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις προσπαθώντας να υιοθετήσουν την τεχνολογία για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες τους και να μειώσουν το κόστος τους. Εξετάστηκαν περιπτώσεις υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής δημοσίου τομέα στην Αγγλία, την Αμερική και την Ινδία και διαπιστώθηκε η ανάγκη για περισσότερη ενσυναίσθηση προς τον τελικό χρήστη των ψηφιακών συστημάτων και για την συμπερίληψη του πολύ νωρίτερα κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων.