Στελέχη της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ παρευρέθηκαν σήμερα, 13.10.17 στην εκδήλωση του ΕΛΟΤ/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και της ΚΕΔΕ/Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την παγκόσμια ημέρα προτύπων “Πρότυπα για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις” στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τυποποίηση, στις τεχνολογίες και στις πρακτικές για τις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές σε κρίσεις και αποδιοργανωτικά συμβάντα, ασφαλείς, και ανοικτές πόλεις σε όλους χωρίς διακρίσεις και την παρουσίαση των προτάσεων για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου βιώσιμης και έξυπνης πόλης.