Ισότητα

Γιατί η σωστή ενημέρωση, χτίζει εμπιστοσύνη!

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών γιορτάζει στις 19 Νοεμβρίου τη θετική αξία που προσφέρουν οι άνδρες στον κόσμο μας, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Τα έξι βασικά στοιχεία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών περιλαμβάνουν: Εστίαση στην υγεία Βελτίωση στις σχέσεις των φύλων Ενθάρρυνση της ισότητας των φύλων Επισήμανση των ορθών ανδρικών προτύπων Εορτασμός σχετικών επιτευγματων και […]

Περισσοτερα...

H ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. πιστεύει ότι ένας χώρος εργασίας που ενθαρρύνει την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη μπορεί να βοηθήσει: ώστε οι υπάλληλοι μας να είναι χαρούμενοι και με κίνητρα στην πρόληψη σοβαρών ή νομικών ζητημάτων, όπως εκφοβισμός, παρενόχληση και διακρίσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση διαφορετικού φάσματος πελατών στη βελτίωση ιδεών και […]

Περισσοτερα...

H ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν θα επιτρέπονται διακρίσεις βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών και των επιλογών. Σε αυτή την […]

Περισσοτερα...

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ενδιαφέρεται ενεργά για την εδραίωση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο ανάπτυξης σχετικής πολιτικής  η εταιρεία μας υπέγραψε τη σχετική Δήλωση Δέσμευσης στο έργο SHARE «Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» […]

Περισσοτερα...