Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) είναι μια παγκόσμια ημέρα που γιορτάζει τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών. Η ημέρα σηματοδοτεί επίσης ένα κάλεσμα για δράση για την επιτάχυνση της ισότητας των φύλων.

Χρόνια πολλά σήμερα λοιπόν και ένα “Well Done!” σε όλες τις υπέροχες γυναίκες μας!

Για το 2022 το μήνυμα που έχει επιλεγεί για την καμπάνια του IWD είναι το #BreakTheBias (Σπάστε την προκατάληψη)

Imagine a gender equal world.
A world free of bias, stereotypes, and discrimination.
A world that is diverse, equitable, and inclusive.
A world where difference is valued and celebrated.
Together we can forge women’s equality.
Collectively we can all #BreakTheBias.

(Φανταστείτε έναν κόσμο ισότητας των φύλων.
Ένας κόσμος χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις.
Ένας κόσμος ποικιλόμορφος, δίκαιος και χωρίς αποκλεισμούς.
Ένας κόσμος όπου η διαφορά εκτιμάται και γιορτάζεται.
Μαζί μπορούμε να σφυρηλατήσουμε την ισότητα των γυναικών.)

Η τηλεργασία, η ισότητα των φύλων, η ψυχική υγεία και η μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας βρίσκονται φέτος στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όσο και αν πολλές κοινωνίες έχουν προχωρήσει υπάρχει ξεκάθαρα ανάγκη τα στερεότυπα των φύλων να αμφισβητούνται και οι συμπεριφορές να μην ενθαρρύνουν αποκλεισμούς.

Έχοντας επίγνωση λοιπόν του σημαντικού αντίκτυπου τόσο των συνειδητών όσο και των ασυνείδητων προκαταλήψεων καλούμε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες να τις εντοπίσουμε και να τις σπάσουμε τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά!

Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώθηκε σχετικό Webinar με στόχο την ενημέρωση και αφύπνηση του εργασιακού περιβάλλοντος.